Kantiner gastronorm standard (GN)

Gastronorm standard GN ( EN631)

GN- standard är en mycket viktig internationell standard för kantiner, brickor mm .   Den gör det möjligt för tillverkare att serietillverka ugnar transportutrustningar och dylikt till standardiserade mått.


Genom att storkök och restauranger använder GN - standardiserade kärl för till matlagningen, kan man relativt tryggt köpa GN anpassad utrustning och veta att det fungerar. 

GN - standarden har normerat mått 530x325 mm. Det kallar man GN 1/1. sedan kan man dela GN 1/1 i allt mindre delar. Men även öka till dubbelt format, GN 2/1


GN 2 / 1: 650 x 530 mm (dubbel)
GN 1 / 1: 530 x 325 mm (normerat mått)
GN 1 / 2: 325 x 265 mm (hälften)
GN 1 / 4: 265 x 163 mm ( fjärdedel)

Man har också funnit behov av att dela normmåttet med 3. Man har därför också följande mått:
GN 1 / 3: 325 x 176 mm (tredjedel)
GN 2 / 3: 354 x 325 mm (två tredjedelar)
GN 1 / 6: 176 x 162 mm (sjättedel)
GN 1 / 9: 108 x 176 mm (niondel)
  
  Här ser vi några exempel på hur man kan lasta en transportbox med GN kantiner.
Exempel:
Nivå 1   2 st GN1/2
Nivå 2   1 st GN1/1
Nivå 3   3 st GN 1/3
Nivå 4   1st GN 2/3 och 1 st GN1/3
Önskar man använda mindre kantiner så är en
gallerhylla ett bra komplement. På en sådan kan
man ställa mindre kantiner.

Köp av kantiner i GN-standard.
 Har jag sedan tidigare kantiner i verksamheten som jag vill fortsätta att använda, skall jag absolut kontrollera att de nya kantinen är kompatibla med de jag redan har. Olika tillverkare av kantiner kan ha olika hörnradier på kantiner som ändå uppfyller standarden EN631. Det kan bli ett elände att ha lock som bara passar till vissa kantiner.

På motsvarande sätt är det vid nyinvestering. Köp kantiner som är lättillgängliga på marknaden och som kan förväntas finnas kvar den dag Du skall komplettera. En annan viktig faktor är att välja en kantin som är form stabil. Formstabilitet kan erhållas genom plåttjocklek och präglingar. Är Du osäker ta referenser och kontrollera att andra användare är nöjda med kvalitén.

Annan Gastronorm anpassad utrustning kan styra vilken typ av kantiner som är optimala i verksamheten.
Vanligast är att ugnar, kylar och transportutrustningar är avsedda för GN 1/1. Antingen för att sättas in på längden med breddmått 325 mm och djup 530, eller för att sättas in på tvären med 530 mm i breddmått och djup 325 alt 650mm (en eller två kantiner).  

När Ni köper kantiner av GCT AB så är det Idestas kantiner Ni får. 
Idesta är sedan länge den dominerande tillverkaren av kantiner på den svenska marknaden.
 


Kontakta oss för offert

Beställning  kan ske till info@gctab.com

Telefon 0703019703

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar